Download

Aferplayer - Cross

posted on 14 Feb 2011 17:26 by inet03 in Download
แบบเปิดทุกหน้าต่าง


แบบย่อ


สิ่งที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้
- ส่วนของตัวคอนโทรล์(รูป 2) สามารถซูมเข้าออกได้โดยใช้ลูกกลิ้งกลางเมาส์บริเวณพื้นหลังสีดำ (จะมี Tootip ขึ้นมาบอกครับ)
- ส่วนของตัวคอนโทรล์ จะมีอัตราส่วนตามอัตราส่วนหน้าจอ เช่น จอผมเป็น 16:9 ก็จะยืดๆแบบในรูปที่ 2 ครับ
- ส่วนของรายชื่อเพลงนั้น ปรับความกว้างความสูงได้แล้วโดยคลิ๊กขวาลากบริเวณพื้นหลังสีดำ (จะมี Tootip ขึ้นมาบอกเช่นกันครับ)
- สำหรับ Window 7 จะมี ปุ่มบริเวณ Thumb ที่ Taskbar ใช้ควบคุมโปรแกรมได้ ส่วน Window Xp ก็ใช้แบบรุ่นเก่าบอกเวลาเหมือนเดิม

ภาพการใช้งานบน Window Xp


การใช้งานทั่วไป

======== ส่วนควบคุม (Control Form) ===========

สัญลักษณ์ในการใช้งานทั่วไป
<< กดเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
>> กดเพื่อเล่นเพลงถัดไป
> แสดงสถานะว่ากำลังเล่นเพลง กดเพื่อเลิกเล่นเพลง
<> แสดงสถานะว่าไม่มีการเล่นเพลง กดเพื่อทำการเล่นเพลง
OO กดเพื่อให้เปิดการเล่นซ้ำเพลงที่กำลังเล่นอยู่เพียงเพลงเดียว กดซ้ำเพื่อยกเลิก
$ กดเพื่อเปิดการสุ่มรายชื่อเพลงที่จะเล่นในเพลงถัดไป กดซ้ำเพื่อยกเลิก
= กดเพื่อเปิดหน้าแสดงรายชื่อเพลง กดซ้ำเพื่อปิด

ใช้ Wheel Mouse ที่ชื่อเพลงแล้ว
- เลื่อนขึ้นเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
- เลื่อนลงเพื่อเล่นเพลงถัดไป

======== ส่วนแสดงรายชื่อเพลง (List Form) ===========
<< กดเพื่อกลับไปยังหน้าเก่า
>> กดเพื่อเปิดไปยังหน้าถัดไป
^ กดเพื่อบันทึกรายชื่อเพลง
v กดเพื่อโหลดรายชื่อเพลงที่บันทึกไว้
!! กดเพื่อล้างรายชื่อเพลง

ใช้ Wheel Mouse ที่รายชื่อเพลงแล้ว
- เลื่อนขึ้นเพื่อเปิดหน้ารายชื่อก่อนหน้า
- เลื่อนลงเพื่อเปิดหน้ารายชื่อถัดไป

การเพิ่มรายชื่อเพลง
- สามารถทำได้โดยการคลิ๊กลาก Drag&Drop
ไฟล์หรือหลายไฟล์ แล้ววางลงยังส่วนควบคุม หรือ ส่วนรายชื่อเพลง
ขณะที่โปรแกรมไม่ได้ถูกเลือก จะทำการโปร่งแสงเพื่อให้มองเห็นพื้นหลังได้สะดวก

======== ส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหว ===========
เมื่อทำการ Wheel Mouse ขึ้น ณ ส่วนแสดงภาพในส่วนควบคุม(Control Form)
ส่วนแสดงภาพจะแยกตัวออกมาจากส่วนควบคุมซึ่งจะมีขนาดเท่ากับไฟล์วิดีโอ
เมื่อทำการ Wheel Mouse ลง ณ ส่วนแสดงภาพที่แยกออกมา
ก็จะทำการกลับเข้าไปรวมกับส่วนควบคุม(Control Form)

เมื่อทำการ Wheel Mouse ขึ้น ณ ส่วนแสดงภาพที่แยกออกมา
ส่วนแสดงภาพจะเข้าสู่สภาพเต็มจอ(Full Screen) โดยยังคงเว้นส่วนของ Taskbar ไว้
เมื่อทำการ Wheel Mouse ลง ณ ส่วนแสดงภาพสภาพเต็มจอ
ส่วนแสดงภาพก็จะกลับไปสู่สภาพปรกติ
คลิ๊กซ้าย ณ ตำแหน่งใดๆของส่วนแสดงภาพเพื่อซ่อนหรือแสดง ส่วนควบคุมและส่วนแสดงรายชื่อ

Request : .Net Framework 4.0
Download : http://www.megaupload.com/?d=JYHO7G51
Old version : AferPlayer NT
รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในกระทู้เวอร์ชั่นเก่าครับ
http://inet03.exteen.com/20100903/afer-note-v-1-1

http://img149.imageshack.us/img149/2356/afernotev2x1.jpg

ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นนี้เน้นปรับปรุงโครงสร้างภายในให้เป็น Multi thread มากขึ้น
หลักๆที่เพิ่มมาในเวอร์ชั่นนี้คือคำสั่ง Reset และ Save

Reset : สำหรับทำการรีเซตการกระทำต่างๆที่เราได้ทำไปก่อนเซพ

Request
________________________________________________
.Net 3.5 SP1
Setup Type : Click Once
File size : 237.52 kb
________________________________________________
=========== Download =========================
http://www.megaupload.com/?d=6RIXSDLF

Afer note V 1.1

posted on 03 Sep 2010 03:51 by inet03 in Download

รุ่นนี้ผมปรับโครงสร้างเป็น Rich text format บน Flow document ทำให้รองรับการจัดรูปแบบหลายๆอย่างเช่น ภาพ และ ลิงค์
http://upic.me/i/3t/afernotev2-1.jpg

ถ้าใช้ IE สามารถคัดลอกข้อความและรูปแบบได้ดังภาพด้านบนนี้ครับ (Chrome ใช้ Text  Format เวลาก็อปมาก็จะไม่ได้รูปแบบ)
ส่วนภาพนั้นจะไม่มากับข้อความนะครับ ต้องยกเลิก Selection (คลุมดำ) ก่อนจากนั้นคลิ๊กขวา Copy ที่รูปตรงๆเลย (Chrome มีคำสั่ง คัดลอกรูปภาพอยู่แล้ว)
การนำภาพจากในเครื่องเข้าวางแทรกนั้น ต้องเปิดภาพในโปรแกรมแต่งภาพเช่น Paint (ที่ติดเครื่องมานั่นแหละครับ) เปิดก่อนแล้ว Select All ( Ctrl + A )
แล้ว Copy ( Ctrl + C )จากนั้นจึงค่อยนำมาวาง Paste( Ctrl + V ) ในโปรแกรม

http://upic.me/i/dr/afernotev2-2.jpg 

การแทรกลิงค์ ทำได้ 2 แบบครับ คือ แทรกกับข้อความ(ดังในภาพ) โดยคลุมดำเลือกข้อความที่ต้องการ

แล้วคลิ๊กขวาเลือก Add Link จากนั้นวางที่อยู่ที่ต้องการจะสร้างลิงค์ไปหายังช่องข้อความ แล้วก็ Confirm เป็นอันเรียบร้อย

อีกวิธีหนึ่งคือ ไม่ทำการคลุมดำเลือกข้อความคลิ๊กขวาสร้างลิงค์เลย 

 

Hotkeys : Ctrl + ?

A = Select all
Z = Undo
Y = ReUndo

L = Left
E = Mid
R = Right
T = Tab

X = Cut
C = Copy
V = Paste

B = Bold
U = Underline
I = Italic

[ = Font size smaller
] = Font size bigger

Request
________________________________________________
.Net 3.5 SP1
Setup Type : Click Once
File size : 233 kb
________________________________________________
=========== Download =========================
http://www.megaupload.com/?d=SMZEM9LI

 

Richter View my profile