สำหรับนักวาดทุกท่านที่ปวดเศียรเวียนเกล้ากับเหล่า Thief ทั้งหลายที่ชอบจิ๊กภาพที่อุตสาห์วาดไปอย่างง่ายได้ วันนี้ทีวีไดเรคท์ขอเสนอ การแปลงภาพเป็นข้อความ Base64 (ฐาน64 นั่นเอง) ที่จะทำให้คนที่จะก๊อปภาพนั้นต้องเหนื่อยยิ่งขึ้น (ก่อกำแพงเสริมรั้วลวดหนามเพิ่มฮาๆ) ขั้นตอนการสร้าง

  • เปิด Notepad ขึ้นมา
  • ทำการวางโค๊ดด้านล่างนี้ลงไป
    <!DOCTYPE html><head><title>Image to Data(Base 64) by inet03.exteen.com</title></head><body><img id="F" onload="C.value = getBase64Image(F); E.src = C.value;"/>>>>>>>>> Test Image >>>>>>>>><img id="E"/><br /><input id="D" style="width:50%;" /><button onclick="F.src = D.value;">Get data</button><input value="jpeg" type="radio" name="G" checked>JPEG</input><input value="png" type="radio" name="G">PNG</input><textarea id="C" style="white-space:pre-wrap;width:80%; height:360px;"></textarea><script>function getBase64Image(B){ var A = document.createElement("canvas"); A.width = B.width; A.height = B.height; A.getContext("2d").drawImage(B, 0, 0); try{ return A.toDataURL("image/" + G.item().value); } catch (Ex){ alert("ไฟล์ภาพจะต้องอยู่ไดรฟ์เดียวกับไฟล์ Html นี้ครับ"); C.value = Ex.message; return "";} }</script></body></html>
  • แล้วก็ Save As แบบภาพด่านล่างนี้ได้เลยครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง

  • จากนั้นก๊อปไฟล์ที่ได้ไปวางไดรฟ์เดียวกับภาพ หรือที่โฟลเดอร์ภาพเลยก็ได้ครับ
  • เรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์ของเราด้วย IE9 (ถ้าใครลงหมาไฟหรืออื่นเป็นตัวหลักให้คลิ๊กขวาแล้ว Open with เลื่อก Internet Explorer เอานะครับ)
  • กดปุ่ม Allow blocked content เพื่ออนุญาตการใช้งานสคริป