จากข่าวที่ สหรัฐฯ ถูกลดความน่าเชื่อถือจาก AAA เหลือ AA+ โดย S&P และข่าว ปลดประธานกรรมการ S&P หลังหั่นเครดิตสหรัฐฯได้สร้างความสงสัยให้แก่ตัวผม ถึงประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพของตราสารหนี้ของเหล่าบริษัทจัดอันดับฯ ในเมื่อการเมืองนั้นได้เข้ามาแทรกแทรงการทำงานของบริษัทจัดอันดับฯ เช่นนี้ แต่เพียงแค่ 3 เดือนหลังจากนั้น ก็มีข่าว ประกาศอันดับความน่าเชื่อเถือของตราสารหนี้ประเทศฝรั่งเศสผิดพลาด โดย S&P เจ้าเดิมซึ่ง EU ได้ร่างกฏหมายตอบโต้ สถาบันจัดอันดับฯ โดยมีสาระสำคัญที่ได้ทำการเปิดเผยมาดังนี้

  • สถาบันจัดอันดับเครดิตจะมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหากมีความผิดพลาดจากการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความเสียหาย
  • จะต้องมีรายงานความโปร่งใสประจำปีที่เปิดเผยระเบียบวิธีที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิต
  • ลูกค้าของสถาบันจัดอันดับเครดิตจะต้องเปลี่ยนสถาบันที่ใช้บริการอย่างน้อยรายใดรายหนึ่งทุกสามปี และไม่สามารถใช้บริการรายใดต่อเนื่องกันเกินหกปี และหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องเว้นระยะอย่างน้อยสี่ปี

ผมอ่านข่าวแล้วก็ชักสงสัยว่าในเมื่อการจัดอันดับตราสารหนี้มันเริ่มลุ่มๆ ดอนๆ แบบนี้ ไม่อยากนึกถึงตราสารอนุพันธ์เลยจริงๆ

Comment

Comment:

Tweet

Richter View my profile